ƗŇ Ħ€ŁŁ ShiNobY
Hassan   United States
 
 
Os tempos mudam, e aqueles que mudam com ele, sobrevivem.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 43 ngày trước
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
52 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

352 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg12, 2019
154 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg08, 2019
0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg07, 2019