superlime
superlime   Newcastle, Washington, United States
 
 
Superior to all other limes.
Đang trên mạng
Vật phẩm muốn trao đổi
3,986
Vật phẩm đã sở hữu
1,772
Trao đổi đã thực hiện
760
Giao dịch tại chợ
Trưng bày thành tựu hiếm nhất

Hoạt động gần đây

167 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg07
117 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg07
6,389 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg07
RVK 25 Thg12, 2017 @ 11:53am 
ℳᴇʀʀʏ ℭʜʀɪsᴛᴍᴀs & ℋᴀᴘᴘʏ ℋᴏʟɪᴅᴀʏs!!!
˛*.。˛*˛.*☆҉ *.˛★ ˛*.。˛* ˛. *☆҉ *. ˛*.。˛* ˛. *☆҉
°*_██_*.。*/.*˛\ .˛* .˛。.˛.*.★**★ 。* . *☆҉
˛. (´• ̮•)*.. .*/♫.♫\*˛. * ˛_Π_____.♥*.*☆҉ ˛**. ˛*.。˛. *☆҉
.°( . • .) °../• '♫ ' •\.˛*./______/~\*. ˛*.。˛* ˛*.。˛* ˛. *☆҉
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬╬*˚*. ˛*.。˛* ˛. *☆
¯˜"*°••°*"˜¯`´¯˜"*°••°*"˜¯` ´¯˜"*°´¯˜"*°••°*"˜¯`´¯˜"*°°*"˜¯`´¯˜"*°
The most supreme lime of all.
Hybrid Terror 14 Thg9, 2017 @ 1:15am 
[W] Papers, Please
[H] Xcom Unknown Complete
Includes your missing dlc
THE WESLEY AGENDA 10 Thg9, 2017 @ 5:44pm 
give me all your tf2 ♥♥♥♥ no balls you won't
superlime 18 Thg08, 2017 @ 9:14pm 
Azitio: Thanks for the heads up. Guy offered a trade on barter.vg. Seemed a bit sketchy.
vacation mode 17 Thg08, 2017 @ 2:38am 
Be careful, this guy is a impersonator : https://steamcommunity.com/id/oitiza/ , i don't have smurf account, block him and report him, thx.
RRCM (Rico) 22 Thg06, 2017 @ 6:59pm 
I find your games collection and Steam profile impressive. Most impressive. But you are not a Digital Deity yet. Oh wait...