-𝖓𝖔𝖝𝖚𝖘-
 
 
:)
Currently Offline
1 game ban on record | Info
0 day(s) since last ban
< >
Comments
J4KO Feb 13 @ 4:35pm 
n sai dessa patente!
..._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . . .Piroca . . /": : : „-": : : : :
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . . .. . . . ,/ : : : : ": : : : :.:
: : : : : : :, : : : : :/ . .Cruzada . \: : : : : :,: : : : :
₩฿ ¡₹ Jan 29 @ 6:23pm 
n sai dessa patente!
..._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . . .Piroca . . /": : : „-": : : : :
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . . .. . . . ,/ : : : : ": : : : :.:
: : : : : : :, : : : : :/ . .Cruzada . \: : : : : :,: : : : :
flyckflash Jan 19 @ 12:47pm 
xiter de merdinha,sem mãe do ♥♥♥♥♥♥♥ mlk lixo bot
ㄥモ口卄丹尺匕 Jan 13 @ 10:57pm 
-rep smurf or chiter