adad
Tokyo, Japan
 
 
Red = lucky color :mizuha:
Currently Offline
Last Online 8 days ago
1 game ban on record | Info
10 day(s) since last ban
trms Jan 15 @ 5:35pm 
sb :steamsad:
trùm M4 hà nội Jan 14 @ 8:45pm 
bị dev pantsuware gáy cho vào mặt thì thôi quật buồi vào tường tự tử đi :(
trùm M4 hà nội Jan 14 @ 8:43pm 
tfw banned by zoner bot
YukinaYT Jan 14 @ 7:02am 
rip
rip Jan 14 @ 2:09am 
imagine getting banned by zoner can't relate bro
trms Jan 13 @ 7:51pm 
sb