เลเวล 10 XP 1,017
183 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา