Úroveň 10 XP 1,014
186 XP pro dosažení 11. úrovně
Odznaky