no mms tengo bigote
dale bo   Falkland Islands (Malvinas)
 
 
+REP Pelispedia , +REP Cuevana2
https://www.youtube.com/watch?v=y9CDgXhTs8w
skrr
Hiện đang chơi
Counter-Strike: Global Offensive
Trưng bày ảnh nghệ thuật
eskere
Trưng bày ảnh chụp
Counter-Strike: Global Offensive
Trò chơi yêu thích

Hoạt động gần đây

3,517 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
2,879 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg06
4.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg06
Marina 22 Thg05 @ 9:38am 
⠀⠀:Theroses::redjewel:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:Theroses::redjewel:⠀⠀
:Theroses::diaxe::diaxe::Theroses:⠀⠀:redjewel::diaxe::diaxe::Theroses:
:redjewel::diaxe::Myflight::diaxe::Theroses::diaxe::Myflight::diaxe::redjewel:
:Theroses::diaxe::diaxe::diaxe::diaxe::diaxe::diaxe::diaxe::Theroses:
⠀⠀:redjewel::diaxe::Myflight::diaxe::Myflight::diaxe::redjewel:⠀⠀
⠀⠀⠀⠀:Theroses::diaxe::diaxe::diaxe::Theroses:⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀:redjewel::diaxe::redjewel:⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:Theroses:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kego 20 Thg04 @ 6:16pm 
Firmado por idiota
Ω Hell1SNOW™ 20 Thg11, 2018 @ 10:31pm 
pinche culero aver cuando aprendes a usar el ak , by signed : hell1snow
Rafael Portugal™ 7 Thg02, 2018 @ 7:08pm 
hack
кто 5 Thg11, 2017 @ 11:04am 
nice man
irrrregular 20 Thg9, 2017 @ 10:22pm 
Cheater na gc.
Parabéns escória.