เลเวล 37 XP 9,113
87 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 38
เหรียญตรา