[DDYN] State Trooper 1-A-1
Justin   Houston, Texas, United States
 
 
I do not accept people with private profiles, message me on my profile if you need me. If you want to trade message on profile as well.


╔╗──╔══╦╗╔═╦═══╗╔═══╗╔══╗╔═══╦═══╦═══╗
║║──╚╣╠╣║║╔╣╔══╝║╔═╗║║╔╗║║╔═╗║╔═╗║╔═╗║
║║───║║║╚╝╝║╚══╗║║─║║║╚╝╚╣║─║║╚══╣╚══╗
║║─╔╗║║║╔╗║║╔══╝║╚═╝║║╔═╗║║─║╠══╗╠══╗║
║╚═╝╠╣╠╣║║╚╣╚══╗║╔═╗║║╚═╝║╚═╝║╚═╝║╚═╝║
╚═══╩══╩╝╚═╩═══╝╚╝─╚╝╚═══╩═══╩═══╩═══╝
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 3 giờ, 25 phút trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1696 ngày từ lần cấm cuối
Nhà sưu tầm trò chơi
Nhóm yêu thích
State Troopers Cars - Nhóm công khai
Welcome!
342
Thành viên
9
Đang chơi
122
Trên mạng
1
đang trò chuyện
adding because im sexy
Unkn0wn_F1R3 13 Thg11, 2018 @ 10:52am 
Adding you to ask about possibly getting some skin templates & codes
NewTransport LLC 20 Thg9, 2018 @ 6:55am 
Can you make a MSP tahoe?
Memeo 28 Thg08, 2018 @ 3:47am 
Hey I miss you on altosrp if you remember, ugh 138 days ago huh. You were a great friend..
NewTransport LLC 28 Thg06, 2018 @ 6:55pm 
Love your mods!
Super_Charged4life 6 Thg06, 2018 @ 2:42pm 
u dead?