Η λίστα αντικειμένων του Alastor❤ είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.