SrSobral
Alberto Sobral   Madrid, Spain
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 19 ngày trước
< >
Bình luận
♛𝑻𝑹𝒁 | HiTmAn 23 Thg01 @ 2:54pm 
+rep good player
BrokeN 13 Thg05, 2017 @ 3:28am 
+rep good trader
L3on 13 Thg05, 2017 @ 3:01am 
+rep Traded a nice Endo for me :) <3
Jonas 10 Thg02, 2017 @ 4:04am 
+rep Traded fast and smoothly, honest and quick to respond in chat
R0cky629 17 Thg01, 2017 @ 9:52am 
+rep great trader :steamhappy: