เลเวล 53 XP 16,985
415 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 54
เหรียญตรา