Úroveň 53 XP 16,985
415 XP pro dosažení 54. úrovně
Odznaky