Astral
 
 
i am back
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
4,456
Thành tựu
20
Trò chơi phá đảo
50%
Bình quân hoàn thành trò chơi
Nate 4 Thg11, 2014 @ 6:36pm 
:crow:
PearForceOne 18 Thg04, 2013 @ 6:18am 
h
delete 8 Thg12, 2012 @ 9:50am 
How do i live without you.... http://www.youtube.com/watch?v=1Olo8gzgpC4
Diploew Maticus 14 Thg07, 2012 @ 4:04pm 
almost ready for the elite 4!
Zombeef 13 Thg07, 2012 @ 4:12pm 
opa
ZTO 12 Thg07, 2012 @ 11:24pm 
#1 Korea Enigma might be Dendi