เลเวล 102 XP 57,532
768 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 103
เหรียญตรา