sotor
🔸🎮🎮🎮🎮🔸
 
 
ɢᴀᴍᴇʀ ✔️
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 23 giờ, 21 phút trước
Trưng bày thành tựu
138,393
Thành tựu
25
Trò chơi toàn vẹn
20%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
Hellblade: Senua's Sacrifice
Trưng bày thành tựu
+138,387
138,393
Thành tựu
25
Trò chơi toàn vẹn
20%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Người sưu tập huy hiệu
Trưng bày đánh giá
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
16
Trùm đã chiến đấu
0

Điểm kinh nghiệm đạt được
9,193,605

Hoạt động gần đây

1.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg06
4.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg06
8.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg06