Sonof2tards
Yes   Ohio, United States
 
 
I eat ass
Currently Online
Rarest Achievement Showcase
Favorite Game
231
Hours played
33
Achievements
jahrel Feb 18, 2021 @ 7:22am 
ʸᵒ ᵇʳᵒ ᵘ ᵍᵒᵗ ᵃ ʲᵘᵘˡ ᵇʳᵒˀ ᶜᵐᵒⁿ ᵇʳᵒ ʲᵘˢᵗ ʳᵉᵃˡ ᵠᵘᶦᶜᵏ ᶦⁿ ᵗʰᵉ ʳᵉˢᵗʳᵒᵒᵐ ᵇʳᵒ ˡᵉᵗ ᵐᵉ ʰᶦᵗ ᵗʰᵃᵗ ʲᵘᵘˡ ᵇʳᵒ ᴵ’ˡˡ ᵉᵛᵉⁿ ᵖᵃʸ ˡᶦᵏᵉ ⁵ ᵇᵘᶜᵏˢ ᵇʳᵒ ᵐʸ ʲᵘᵘˡ ʳᵃⁿ ᵒᵘᵗ ᵇʳᵒ ᴵ ᶜᵒᵘˡᵈ ʳᵉᵃˡˡʸ ᵗᵃᵏᵉ ᵃ ʰᶦᵗ ᵒᶠ ʸᵒᵘʳ ʲᵘᵘˡ ᵖˡᵉᵃˢᵉ ᵇʳᵒ ᴵ ⁿᵉᵉᵈ ᶦᵗ ᵇʳᵒ
PhillyRoll Sep 15, 2020 @ 7:37pm 
Hello my son
Garrett | aotr.gg Oct 29, 2019 @ 9:44pm 
░░░▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄
░░█░░░░░░░░░░░░█
░█░░░░░░░░░░░░░░█
█▀▀██▐███▀▀██▐████
█░░█▌████░░█▌█████
█░░░▀▀▀▀░░░░▀▀▀▀░█
█░░░░█░░░░░░░░█░░█
█░░░░░█░░░░░░█░░░█
░█░░░░░▀▀▀▀▀▀░░░█
░░█░░░░░░░░░░░░█
░░░▀▀▄▄▄▄▄▄▄▄▀▀
It's COOL to be gay!
Post this on the wall of a homosexual friend and tell them how COOL they are
Sour Oct 29, 2019 @ 9:23pm 
..._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Brothers. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .In . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : : :, : : : : :/ . . Arms. . . \: : : : : :,: : : : :
lil robbie Aug 15, 2019 @ 2:56am 
Happy birthday dude enjoy the beenie
Val May 3, 2019 @ 1:28am 
   。         ゚  .       .
,     . .    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 . 
 .       your mom a hoe ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ  。 .
    。         ゚  .       .
,     . .    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 . 

-