See Madness
Wazza   Queensland, Australia
 
 
______IF I DIE IT WAS LAG______
:rust: :stonehatchet: :campfire: :alwayschicken: :bears: :huntdeer: :headbash: :safehouse: :supplies: :facepunch:
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 6 giờ, 52 phút trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
SERVER BANNER
2
Trò chơi yêu thích
Trưng bày thành tựu
389
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
16%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
Rust got swagger
2
Nhóm yêu thích
Strange Lands Servers - Nhóm công khai
_Australian_Queensland_Brisbane_Dedicated_Server_
9
Thành viên
0
Đang chơi
5
Trên mạng
2
đang trò chuyện
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - Senip
706 đánh giá
╭━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━< Rust Guide [2019] >━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╮
                           Welcome to the Rust Raid Guide of 2019. This guide is updated Weekly/Bi Weekly!
                        If there is an issue with this guide or you have something
Trưng bày thành tựu
389
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
16%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Người sưu tập huy hiệu
Trưng bày đánh giá
Đã chơi 1,823 giờ
A game that stands out as having no equal's in the industry with a developer with a proven history of ticking all the boxs. Community driven game with players in mine every step of the way.
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
1
Trùm đã chiến đấu
0

Điểm kinh nghiệm đạt được
0
Trưng bày Workshop
1,623 đánh giá
Tạo bởi - JohnnyOldBoy
(o.o)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-'\,,
..\: : : : : : : : : : :'\: : : : : : : : : : : : : :~,,: : : : : : : : : “~-.,_
...\ : : : : : : : : : : :\: /: : : : : : : : : : : : : : : “,: : : : : : : : : : :"~,_
... .\: : : : : : : : : : :\|: : : : : : : : :_._ : : : : : : \: : : : : : : : : : : : :”- .
... ...\: : : : : : : : : : \: : : : : : : : ( O ) : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : '\._
... ... .\ : : : : : : : : : '\': : : : : : : :"*": : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : : |0)
... ... ...\ : : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : : : : : : : : : : : : /""
... ... .....\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : ,-“: : : : : : : : : : : : : : : :/
... ... ... ...\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : _=" : : : : : ',_.: : : : : : : :,-“
... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: :"”'~---~”" : : : : : : : : : : : : = :"”~~
Vật phẩm muốn trao đổi
1,329
Vật phẩm đã sở hữu
12
Trao đổi đã thực hiện
4,072
Giao dịch tại chợ

Hoạt động gần đây

183 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg07
1,823 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg07
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg07
< >
Bình luận
ᵂᴾᴷThewolfpackof1 22 Thg04 @ 6:28pm 
+rep didnt ban me
See Madness 9 Thg02 @ 3:36pm 
░░░░░░░░░░░░▄▄
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░█
██████▀░░░░▀▀██████▀