Ⱥìժҽղ
【=◈︿◈=】   Spain
 
 
:p2blue:𝐼𝓂 𝒶 𝓈𝓉𝓊𝓅𝒾𝒹 𝑔𝓊𝓎 𝓉𝓇𝓎𝒾𝓃𝑔 𝓉𝑜 𝒷𝑒 𝒶𝑒𝓈𝓉𝒽𝑒𝓉𝒾𝒸 :p2orange:
𝒷𝓉𝓌 𝒾𝓂 𝓉𝑜𝑜 𝓁𝒶𝓏𝓎 𝓉𝑜 𝒹𝑜 𝓈𝑜𝓂𝑒𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔 𝒷𝓎 𝓂𝓎𝓈𝑒𝓁𝒻 (𝓈𝑜𝓂𝑒𝓉𝒾𝓂𝑒𝓈, 𝓁𝒾𝓀𝑒 𝒶𝓁𝓁 𝓉𝒽𝑒 𝓉𝒾𝓂𝑒) :sans:


:CorpsWarning: 𝓡𝓮𝓪𝓼𝓸𝓷 𝓸𝓯 𝓶𝔂 𝓥𝓐𝓒: 𝓪𝓬𝓬𝓲𝓭𝓮𝓷𝓽𝓪𝓵𝓵𝔂 𝓻𝓾𝓷 𝓬𝓱𝓮𝓪𝓽 𝓮𝓷𝓰𝓲𝓷𝓮 (𝓾𝓷𝓭𝓮𝓻𝓽𝓪𝓵𝓮 𝓽𝓪𝓫𝓵𝓮) 𝔀𝓱𝓲𝓵𝓮 𝓹𝓵𝓪𝔂𝓲𝓷𝓰 𝓬𝓼𝓰𝓸... 𝓹𝓻𝓮𝓽𝓽𝔂 𝓼𝓽𝓾𝓹𝓲𝓭 𝓫𝓾𝓽 𝓽𝓱𝓪𝓽𝓼 𝓲𝓽 :/ :GG_endorlight::GG_endorlight:


𝓯𝓾𝓷 𝓯𝓪𝓬𝓽: 𝓲 𝓱𝓪𝓽𝓮 𝓽𝓱𝓲𝓼 𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰𝓼 :headcrab: 𝓪𝓷𝓭 𝓲 𝓫𝓾𝓵𝓵𝔂 𝓽𝓱𝓲𝓼 𝓸𝓷𝓮𝓼 :p2turret:

:sundrive: 𝒶𝒸𝒸𝑜𝓊𝓃𝓉𝓈 :sundrive:
:p2cube: 𝒟𝒾𝓈𝒸𝑜𝓇𝒹: dog#7585
:p2cube: 𝑒𝓅𝒾𝒸: AS2H0L3_SL4Y3R
:p2cube: 𝓅𝓈𝓃: Kuro_San23
:p2cube: 𝓁𝑜𝓁: Assholeslayer
:nyantac: 𝒾𝓃𝓈𝓉𝒶𝑔𝓇𝒶𝓂, 𝒾 𝓂𝑒𝒶𝓃 𝒾 𝒿𝓊𝓈𝓉 𝓊𝓅𝓁𝑜𝒶𝒹 𝓂𝑒𝓂𝑒𝓈 𝒷𝓊𝓉 𝒸𝓂𝑜𝓃 [www.instagram.com]I̵̢͈̺͉̩̟̲̖̳̽̅ ̴̢̗̟͙̺͗͑̈͜͜͜c̷̨̫̞̘͍͎͇͂̏́͛̉̈́̊̇h̵̨̛̤̹̟̦̆̓̾̅̀̊ę̸͙̯͕̣͔̟̝̑a̵̡̬̻͛͊̇͂͝͝͝ṯ̴̢̯͖̰̲̝̥̩̫͌̍͋͑̏̚͠.̴̛̰͕̰͆͂̒͠.̶͔̓͑̂͛͋̅̂̚͠.̸̡̙̯̘͙̠̳̞̆ ̸̺͊͘Ś̷̥̪̂͌͆̿ò̵̞͉͔̘̙̥̖̠̩͚̇̕͝ṁ̸̗̖̈̎̽̉͛͊̔͘ẻ̸̪͌͗͋͗ţ̷̠̟̩͐͗͛̒̄́͊͝į̵̜͙͈̈́͂̍̏̊͒̇̃̑ͅm̶̢̧͗̉͛e̸̛͇̓s̸̤͉̥͕̬̩͉̤̪̮̒͛͂̈́̏͌̏̈́.̵̡͚̟̤̼́ͅͅ.̵̢̧̻̙̬̤̗̞̱̫͋̏.̸̳̊̍
Currently In-Game
Grand Theft Auto V
1 VAC ban on record | Info
46 day(s) since last ban
Artwork Showcase
𝓂𝑒𝒽
Achievement Showcase
11,688
Achievements
45
Perfect Games
68%
Avg. Game Completion Rate
𝓒𝓾𝓻𝓻𝓮𝓷𝓽𝓵𝔂 𝓸𝓷 𝓥𝓐𝓒𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷𝓼 ¯\_(ツ)_/¯
;NoRecoil
if GetKeyState(key_shoot)
{
;AK-47
if ak
{
loop
{
DllCall("mouse_event", uint, 2, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
sleep 50
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", -4*modifier, "UInt", 7*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", 4*modifier, "UInt", 19*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", -3*modifier, "UInt", 29*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", -1*modifier, "UInt", 31*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", 13*modifier, "UInt", 31*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", 8*modifier, "UInt", 28*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", 13*modifier, "UInt", 21*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", -17*modifier, "UInt", 12*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", -42*modifier, "UInt", -3*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", -21*modifier, "UInt", 2*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", 12*modifier, "UInt", 11*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", -15*modifier, "UInt", 7*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", -26*modifier, "UInt", -8*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", -3*modifier, "UInt", 4*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", 40*modifier, "UInt", 1*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", 19*modifier, "UInt", 7*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", 14*modifier, "UInt", 10*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", 27*modifier, "UInt", 0*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", 33*modifier, "UInt", -10*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", -21*modifier, "UInt", -2*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", 7*modifier, "UInt", 3*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", -7*modifier, "UInt", 9*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", -8*modifier, "UInt", 4*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", 19*modifier, "UInt", -3*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", 5*modifier, "UInt", 6*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", -20*modifier, "UInt", -1*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", -33*modifier, "UInt", -4*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", -45*modifier, "UInt", -21*modifier)
sleep 99
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
DllCall("mouse_event", "UInt", 0x01, "UInt", -14*modifier, "UInt", 1*modifier)
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
sleep 80
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
sleep 1000
if !GetKeyState(key_shoot)
{
DllCall("mouse_event", uint, 4, int, 0, int, 0, uint, 0, int, 0)
break
}
}
}
Favorite Game
2.2
Hours played
1
Achievements

Recent Activity

85 hrs on record
Currently In-Game
3.9 hrs on record
last played on Jan 19
9.1 hrs on record
last played on Jan 17
Basti Manfinfla Jan 2 @ 12:40pm 
+rep good trader :Muffin_time:
Ⱥìժҽղ Dec 10, 2019 @ 6:41am 
yup T.T
Sayori Dec 10, 2019 @ 3:07am 
you got hacked didn't you :wd_Hack:
Ⱥìժҽղ Dec 7, 2019 @ 1:27pm 
nope it was csgo lol
avia Dec 7, 2019 @ 12:51pm 
vacced by garry
Sayori Nov 16, 2019 @ 8:39pm 
Saw your comment on a mod you made for garry's mod which makes a bot that pretends to be gary and gave you the achievement, wondering if your willing to share with me as im going to try 100%

thanks :Cerberus814: