qqruza
New York, United States
 
 
:bluepl: Greetings :bluepl:
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 38 giờ, 8 phút trước
Vật phẩm muốn trao đổi
2,110
Vật phẩm đã sở hữu
33,081
Trao đổi đã thực hiện
555,316
Giao dịch tại chợ
Welcome to the club, buddy 10 Thg04, 2018 @ 3:02am 
+rep nice p90
!TF2 QIWI BOT+QVC⇄Keys 29 Thg03, 2018 @ 1:59pm 
Благодарим Вас за сотрудничество с VovanShop QIWI⇄Keys Bot http://steamcommunity.com/id/VovanShopQiwiBot/
Viwu's Level Service 29 Thg03, 2018 @ 1:49pm 
*BEEP BEEP* Card sets delivery :3 - Have a lovely day! <3 ^.^
!TF2 QIWI BOT+QVC⇄Keys 26 Thg03, 2018 @ 4:29am 
Благодарим Вас за сотрудничество с VovanShop QIWI⇄Keys Bot http://steamcommunity.com/id/VovanShopQiwiBot/
Viwu's High Level Service 25 Thg03, 2018 @ 2:39pm 
*BEEP BEEP* Card sets delivery :3 - Have a lovely day! <3 ^.^
SH High Level Up Service 8:1 25 Thg03, 2018 @ 4:18am 
Have a nice weekend