SoJa
Kevin   Auburn, New York, United States
 
 
Please leave a profile comment stating why you want to add me to friends! I will not accept if you don't.

Please don't add me to trade items.
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
2,070
Thành tựu
2
Trò chơi toàn vẹn
21%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích

Hoạt động gần đây

0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg01
3.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg01
7,062 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg12, 2019
123 15 Thg10, 2019 @ 6:20pm 
Do you have my old steam account added? - Quinton or Loyepop!
Kopcio 29 Thg9, 2019 @ 4:58am 
Added becouse i have a question about NF
M0on8th∆yN S> Nomad CW FN 0.065 5 Thg9, 2019 @ 2:32pm 
add me for a business
rōnin 1 Thg07, 2019 @ 9:19pm 
Sourcebans support
Psychuu 21 Thg01, 2019 @ 6:55am 
added with a deal
Jimmy Russell (Festive!) 7 Thg01, 2019 @ 4:32am 
Hi, I understand you are an admin of the GFL servers? I'd like to report a player, and if you can ccept my FRQ and I can tell you the rest, that'd be great. This guy's REALLY awful...