Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 12 trên 67 (18%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 

Beginner Putter

Take 100 shots
Mở khóa vào 6 Thg11, 2020 @ 11:35pm

Amateur Putter

Take 1000 shots
Mở khóa vào 7 Thg11, 2020 @ 7:56pm

Hole in one!

Get a hole in one!
Mở khóa vào 7 Thg11, 2020 @ 12:22am

Not enough time in the day!

Out of time
Mở khóa vào 6 Thg11, 2020 @ 11:35pm

Raise the limit!

Max shots reached
Mở khóa vào 6 Thg11, 2020 @ 11:20pm

Fly, fly away!

Get 10 birdies
Mở khóa vào 7 Thg11, 2020 @ 12:24am

Nice shot!

Get an albatross
Mở khóa vào 7 Thg11, 2020 @ 5:06pm

On par!

Get 50 pars
Mở khóa vào 27 Thg04 @ 10:13pm

Golf With Your Friends

Play a hotseat or online game
Mở khóa vào 6 Thg11, 2020 @ 11:27pm

The Course Is That Way

Go out of bounds
Mở khóa vào 6 Thg11, 2020 @ 11:14pm

Stay On Target

Go out of bounds 50 times
Mở khóa vào 6 Thg11, 2020 @ 11:50pm

Back of the Net

Play a full game of Deep on Hockey
Mở khóa vào 7 Thg11, 2020 @ 5:54pmMaster Putter

Take 10000 shots
2,169 / 10,000

TIMBER!

Play a full game of Forest on Classic
0 / 1

Friends With Pharaoh's

Play a full game of Oasis on Classic
0 / 1

Not enough time in the week!

Out of time 50 times
3 / 50

Getting good!

Get 10 albatross
2 / 10

Magical!

Play a full game of Twilight on Classic
0 / 1

BOO!

Play a full game of Haunted on Classic
0 / 1

Sweet tooth!

Play a full game of CandyLand on Classic
0 / 1

Roar!

Play a full game of Ancient on Classic
0 / 1

Timber Hoops

Play a full game of Forest on Dunk
0 / 1

Dunks with Pharaohs

Play a full game of Oasis on Dunk
0 / 1

Midnight swish

Play a full game of Twilight on Dunk
0 / 1

Nightmarish game of basketball

Play a full game of Haunted on Dunk
0 / 1

Sweet dunk!

Play a full game of CandyLand on Dunk
0 / 1

Prehistoric lay-Up

Play a full game of Ancient on Dunk
0 / 1

Treemendous!

Get par or better on Forest Classic
0 / 1

Parfect!

Get par or better on Oasis Classic
0 / 1

Twinkle twinkle little par

Get par or better on Twilight Classic
0 / 1

Can't spook me!

Get par or better on Haunted Classic
0 / 1

That was a rocky road

Get par or better on Candyland Classic
0 / 1

Your Ancestors would be proud

Get par or better on Ancient Classic
0 / 1

Paaarrrrrrr!

Get par or better on Pirate Classic
0 / 1

CANNON BALL!!!

Play a full game of Pirate on Dunk
0 / 1

Anchors aweigh!

Play a full game of Pirate on Classic
0 / 1

Blast off!

Play a full game of Space Station on Classic
0 / 1

Incoming!

Play a full game Worms on Classic
0 / 1

Unnatural History

Play a full game of Museum on Classic
0 / 1

Crash Landed

Play a full game of Volcano on Classic
0 / 1

Space Jamming

Play a full game of Space Station on Dunk
0 / 1

Catch!

Play a full game of Worms on Dunk
0 / 1

A History of Dunk

Play a full game of Museum on Dunk
0 / 1

Ring of Fire

Play a full game of Volcano on Dunk
0 / 1

One small goal for man

Play a full game of Space Station on Hockey
0 / 1

Hockey Hand Grenade

Play a full game of Worms on Hockey
0 / 1

Hockey, A History

Play a full game of Museum on Hockey
0 / 1

Fire Puck

Play a full game of Volcano on Hockey
0 / 1

Scientific Precision

Get par or better on Space Station Classic
0 / 1

Targetted Destruction

Get par or better on Worms Classic
0 / 1

Historic Achievement

Get par or better on Museum Classic
0 / 1

The Highest Ground

Get par or better on Volcano Classic
0 / 1

Locked Up

Play a full game of Escapists on Classic
0 / 1

Prison Yard Dunk

Play a full game of Escapists on Dunk
0 / 1

Sin Binned

Play a full game of Escapists on Hockey
0 / 1

No Prison Can Hold Me!

Get par or better on Escapists Classic
0 / 1

Who's The Food Now?

Get eaten by Gingy in the practice area
0 / 1

Under the Sea

Play a full game of Deep on Classic
0 / 1

Deep Dunker

Play a full game of Deep on Dunk
0 / 1

Blacklight Boss

Get par or better on Deep Classic
0 / 1
+7

Còn lại 7 thành tựu ẩn

Chi tiết của mỗi thành tựu sẽ được tiết lộ khi được mở khoá