เลเวล 13 XP 1,781
19 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 14
เหรียญตรา