เลเวล 16 XP 2,304
96 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 17
เหรียญตรา