Úroveň 13 XP 1,781
19 XP pro dosažení 14. úrovně
Odznaky