Úroveň 16 XP 2,304
96 XP pro dosažení 17. úrovně
Odznaky