slobix
Slobodan   Serbia
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Trưng bày thành tựu hiếm nhất
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
24
Trùm đã chiến đấu
24

Điểm kinh nghiệm đạt được
24,918,635

Hoạt động gần đây

3.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg05
4.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg05
9.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg05
Bstdvl™ 13 Thg04 @ 8:32am 
still a nice trader :>
conqr Allkeyshop.com 26 Thg03 @ 2:04pm 
+rep Super generous trader :Speech_Love:
kuroneko 11 Thg03 @ 1:18pm 
\ :bbtcat: /
Mieze ❤ 21 Thg12, 2020 @ 12:36pm 
I took a lick
Of a peppermint stick
And oh it tasted yummy!
It used to be
On the Christmas tree
But now it’s in my tummy!

:2015holly: :2015candycane: :clementineelf: :2015holly: :2015cookie: :2015holly: :2015candycane: :clementineelf: :2015holly:

Merry Christmas! :tabbycat:

:2015holly: :2015candycane: :clementineelf: :2015holly: :2015cookie: :2015holly: :2015candycane: :clementineelf: :2015holly:
sklavounos_k 24 Thg11, 2020 @ 12:42pm 
:rep2: fast, friendly and fair trader
tcg24 28 Thg10, 2020 @ 6:34am 
+Rep. Fast And Friendly Trader! Worth Your trust ^_^ :winter2019coolyul:
:cozykcdaxe: Happy halloween :cozykcdaxe: