เลเวล 15 XP 2,075
125 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 16
เหรียญตรา