Úroveň 15 XP 2,075
125 XP pro dosažení 16. úrovně
Odznaky