Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 80 trên 84 (95%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 

War Never Changes

Enter The Wasteland
Mở khóa vào 28 Thg12, 2015 @ 8:55am

When Freedom Calls

Complete "When Freedom Calls"
Mở khóa vào 2 Thg01, 2016 @ 6:43pm

Unlikely Valentine

Complete "Unlikely Valentine"
Mở khóa vào 2 Thg01, 2016 @ 11:58pm

Reunions

Complete "Reunions"
Mở khóa vào 3 Thg01, 2016 @ 2:06am

Dangerous Minds

Complete "Dangerous Minds"
Mở khóa vào 3 Thg01, 2016 @ 12:58pm

Hunter/Hunted

Complete "Hunter/Hunted"
Mở khóa vào 4 Thg01, 2016 @ 11:38am

The Molecular Level

Complete "The Molecular Level"
Mở khóa vào 9 Thg01, 2016 @ 10:17pm

The Nuclear Option

Complete "The Nuclear Option"
Mở khóa vào 10 Thg01, 2016 @ 4:27pm

Institutionalized

Complete "Institutionalized"
Mở khóa vào 9 Thg01, 2016 @ 11:07pm

Mankind-Redefined

Complete "Mankind-Redefined"
Mở khóa vào 17 Thg02, 2016 @ 3:09pm

Powering Up

Complete "Powering Up"
Mở khóa vào 17 Thg02, 2016 @ 4:06pm

Nuclear Family

Complete "Nuclear Family"
Mở khóa vào 18 Thg03, 2016 @ 10:36pm

The First Step

Join the Minutemen
Mở khóa vào 8 Thg01, 2016 @ 6:42pm

Taking Independence

Complete "Taking Independence"
Mở khóa vào 8 Thg01, 2016 @ 7:57pm

Old Guns

Complete "Old Guns"
Mở khóa vào 8 Thg01, 2016 @ 10:27pm

Semper Invicta

Join the Brotherhood of Steel
Mở khóa vào 3 Thg01, 2016 @ 7:47pm

Blind Betrayal

Complete "Blind Betrayal"
Mở khóa vào 10 Thg01, 2016 @ 2:31pm

Ad Victoriam

Complete "Ad Victoriam"
Mở khóa vào 10 Thg01, 2016 @ 4:08pm

Tradecraft

Join the Railroad
Mở khóa vào 14 Thg02, 2016 @ 7:58pm

Underground Undercover

Complete "Underground Undercover"
Mở khóa vào 17 Thg02, 2016 @ 4:09pm

Rockets' Red Glare

Complete "Rockets' Red Glare"
Mở khóa vào 17 Thg02, 2016 @ 4:36pm

Sanctuary

Complete "Sanctuary"
Mở khóa vào 8 Thg01, 2016 @ 9:51pm

Community Organizer

Ally with 3 Settlements
Mở khóa vào 8 Thg01, 2016 @ 7:37pm

Benevolent Leader

Reach Maximum Happiness in a Large Settlement
Mở khóa vào 10 Thg04, 2016 @ 2:58pm

Gun-For-Hire

Complete 10 Side Quests
Mở khóa vào 22 Thg01, 2016 @ 6:05pm

Mercenary

Complete 50 Misc. Objectives
Mở khóa vào 2 Thg02, 2016 @ 2:11pm

Scavver

Gather 1000 Resources Used For Crafting
Mở khóa vào 2 Thg01, 2016 @ 10:12pm

What's Yours Is Mine

Pick 50 Locks
Mở khóa vào 28 Thg01, 2016 @ 4:14pm

RobCo's Worst Nightmare

Hack 50 Terminals
Mở khóa vào 28 Thg02, 2016 @ 2:15pm

Armed and Dangerous

Create 50 Weapon Mods
Mở khóa vào 9 Thg01, 2016 @ 6:25pm

Wasteland D.I.Y.

Craft 100 Items
Mở khóa vào 1 Thg03, 2016 @ 1:09pm

Never Go It Alone

Recruit 5 Separate Companions
Mở khóa vào 3 Thg01, 2016 @ 8:11pm

Lovable

Reach Maximum Relationship Level with a Companion
Mở khóa vào 9 Thg01, 2016 @ 11:48pm

Fix-Er-Upper

Build 100 Workshop Items
Mở khóa vào 8 Thg01, 2016 @ 9:49pm

Future Retro

Play a Holotape Game
Mở khóa vào 13 Thg01, 2016 @ 8:08pm

…The Harder They Fall

Kill 5 Giant Creatures
Mở khóa vào 28 Thg01, 2016 @ 2:45pm

Ranger Corps

Discover 100 Locations
Mở khóa vào 9 Thg01, 2016 @ 4:00pm

Print's Not Dead

Read 20 Magazines
Mở khóa vào 21 Thg02, 2016 @ 7:24pm

Prankster's Return

Placed A Grenade Or Mine While Pickpocketing
Mở khóa vào 12 Thg02, 2016 @ 11:44am

Masshole

Kill 300 People
Mở khóa vào 10 Thg01, 2016 @ 2:37pm

Animal Control

Kill 300 Creatures
Mở khóa vào 8 Thg01, 2016 @ 9:03pm

Homerun!

Get a Homerun
Mở khóa vào 8 Thg03, 2016 @ 1:55pm

Touchdown!

Get a Touchdown
Mở khóa vào 28 Thg12, 2015 @ 9:46pm

They're Not Dolls…

Collect 10 Vault-Tec Bobbleheads
Mở khóa vào 29 Thg02, 2016 @ 6:28pm

…They're Action Figures

Collect 20 Vault-Tec Bobbleheads
Mở khóa vào 4 Thg03, 2016 @ 3:44pm

Born Survivor

Reach Level 5
Mở khóa vào 28 Thg12, 2015 @ 9:37pm

Commonwealth Citizen

Reach Level 10
Mở khóa vào 3 Thg01, 2016 @ 12:30am

Unstoppable Wanderer

Reach Level 25
Mở khóa vào 8 Thg01, 2016 @ 10:48pm

Legend Of The Wastes

Reach Level 50
Mở khóa vào 31 Thg01, 2016 @ 10:51am

Prepared for the Future

Decide the Fate of the Commonwealth
Mở khóa vào 10 Thg01, 2016 @ 4:27pm

Mechanical Menace

Complete "Mechanical Menace"
Mở khóa vào 22 Thg03, 2016 @ 3:31am

Headhunting

Complete "Headhunting"
Mở khóa vào 22 Thg03, 2016 @ 12:26pm

Restoring Order

Complete "Restoring Order"
Mở khóa vào 22 Thg03, 2016 @ 1:03pm

Robot Hunter

Unlock 10 Robot Mods
Mở khóa vào 22 Thg03, 2016 @ 12:09pm

The Most Toys

Build 10 Robot Mods
Mở khóa vào 22 Thg03, 2016 @ 1:08pm

Docile

Have 5 Tamed Creatures in a Settlement
Mở khóa vào 12 Thg04, 2016 @ 12:25pm

Instigator

Start a Spectated Arena Fight in a Settlement
Mở khóa vào 20 Thg06, 2016 @ 8:08pm

Trapper

Build One of Every Cage Type
Mở khóa vào 12 Thg04, 2016 @ 12:33pm

Far From Home

Complete the quest "Far From Home"
Mở khóa vào 20 Thg06, 2016 @ 8:08pm

Where You Belong

Complete the quest "Where You Belong"
Mở khóa vào 20 Thg06, 2016 @ 8:08pm

The Way Life Should Be

Complete the quest "The Way Life Should Be"
Mở khóa vào 20 Thg06, 2016 @ 8:08pm

Cleansing The Land

Complete the quest "Cleansing the Land"
Mở khóa vào 20 Thg06, 2016 @ 8:08pm

Close To Home

Complete the quest "Close to Home"
Mở khóa vào 20 Thg06, 2016 @ 8:08pm

The Islander's Almanac

Collect all issues of "The Islander's Almanac" magazine
Mở khóa vào 20 Thg06, 2016 @ 8:08pm

Hooked

Defeat 30 Far Harbor Sea Creatures
Mở khóa vào 20 Thg06, 2016 @ 8:08pm

New England Vacationer

Discover 20 Far Harbor Locations
Mở khóa vào 20 Thg06, 2016 @ 8:08pm

Push Back The Fog

Unlock 3 Far Harbor Workshop Locations
Mở khóa vào 20 Thg06, 2016 @ 8:08pm

Just Add Saltwater

Cook One of the New Far Harbor Recipes
Mở khóa vào 20 Thg06, 2016 @ 8:08pm

Show Off

Display a weapon on a weapon rack, armor on an armor rack, and power armor in a power armor display
Mở khóa vào 20 Thg06, 2016 @ 11:54pm

Time Out

Assign a settler to a pillory
Mở khóa vào 20 Thg06, 2016 @ 11:55pm

Mass Production

Produce 100 objects from your builders
Mở khóa vào 21 Thg06, 2016 @ 12:24am

Oversight

Become Overseer
Mở khóa vào 29 Thg07, 2016 @ 11:26pm

Better Living Underground

Unlock all build areas of Vault 88
Mở khóa vào 29 Thg07, 2016 @ 11:26pm

Vault Dweller

Equip Vault 88 suit and Pip-boy on a settler
Mở khóa vào 29 Thg07, 2016 @ 11:26pm

Diebrarian

Collect every issue of Scav! Magazine
Mở khóa vào 15 Thg9, 2016 @ 3:01pm

Eyes on the Prize

Redeem 100,000 tickets at the Nuka-Cade
Mở khóa vào 30 Thg08, 2016 @ 7:48pm

Taken for a Ride

Complete "Taken for a Ride"
Mở khóa vào 29 Thg08, 2016 @ 7:18pm

The Grand Tour

Complete "The Grand Tour"
Mở khóa vào 30 Thg08, 2016 @ 2:09pm

Home Sweet Home

Complete "Home Sweet Home"
Mở khóa vào 30 Thg08, 2016 @ 4:23pm

Power Play

Complete "Power Play"
Mở khóa vào 30 Thg08, 2016 @ 4:44pm+4

Còn lại 4 thành tựu ẩn

Chi tiết của mỗi thành tựu sẽ được tiết lộ khi được mở khoá