เลเวล 10 XP 1,121
79 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา