Úroveň 10 XP 1,121
79 XP pro dosažení 11. úrovně
Odznaky