Úroveň 25 XP 4,579
221 XP pro dosažení 26. úrovně
Odznaky