Úroveň 23 XP 4,026
174 XP pro dosažení 24. úrovně
Odznaky