S К Ξ Z I X X
 
 
  
        \, ||, /
__Kilroy was here_ oOoכ_____ ('@. .@') ____coOo__________________
___|___|___|___|___|___|___|__|_ (_) ___|___|___|___|___|___|___|___|_
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶__|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|__¶¶¶_____________________¶¶¶¶|___|___|___|___|___|___|
___|___|_¶¶¶¶__________________________¶¶¶|___|___|___|___|___|__
_|___|__¶¶_______________________________¶¶¶__|___|___|___|___|
___|__¶¶__________________________________¶¶_|___|___|___|___|__
____¶¶_____________________________________¶¶______________
____¶________________________________________¶_____________
___¶¶________________________________________¶¶____________
__¶¶_____________¶¶¶__________________________¶____________
___¶___________¶¶_____________________________¶¶___________
___¶___________¶________________¶¶¶___________¶¶___________
___¶_____¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶_¶____________¶¶¶__________¶___________
___¶_________¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶_________¶___________
___¶¶______¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶_¶¶____¶¶¶__________
___¶¶____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___________
___¶____¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
__¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
______¶¶¶¶¶¶¶___¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
______¶__¶¶¶____¶¶¶___________________¶¶¶¶¶¶¶______________
_____¶¶________¶¶¶¶¶¶__¶________________¶¶¶________________
_____¶¶______¶¶¶____¶¶¶¶______________¶¶¶¶_________________
______¶¶______¶_______¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
_______¶¶¶¶¶_______________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
___________¶¶¶____¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶_________________
____________¶¶¶¶¶_¶__¶¶_¶_¶_¶____¶¶_____¶__________________
_____________¶_____________¶¶_____¶_____¶__________________
______________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶________¶¶____¶__________________
____________________¶¶¶¶¶¶_________¶____¶__________________
_____________________¶¶_¶¶_________¶¶___¶¶_________________
______________________¶¶¶¶¶_________¶____¶_________________
_______________________¶¶¶¶¶_______¶¶____¶¶________________
_______________________¶¶¶¶¶______¶_¶_____¶________________
_______________________¶_¶¶¶_____¶__¶¶____¶________________
_______________________¶¶¶¶¶____¶¶__¶¶___¶_________________
_______________________¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶___¶__________________
________________________¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶__________________
_________________________¶¶_____¶¶¶____¶___________________
____________________________¶¶¶¶______¶____________________
______________________________¶¶_____¶¶____________________
________________________________¶¶¶¶¶______________________
Achievement Showcase
3,496
Achievements
12
Perfect Games
33%
Avg. Game Completion Rate
Artwork Showcase
OpenYourEyes
4
Favorite Game
Lief Dec 26, 2018 @ 7:15am 
Merry Christmas! :D
ΩMEGΔ Dec 25, 2018 @ 8:29pm 
( `´︶´¯`︶´`´︶︶´*★ ^v^ ┊❅ °☆ .  ☆ :. ☆  
 ) ) ⦅‖ ͇͇ ͇͇▃▇͇͇͌̿̿⌂͇͇▌..* ★ ☆ .  ★ ^v^ ° ❅ ☆ .  ★ ^v^ ° 
__̅̏̏̏̏̋̋̏̏▅̅̏̏̏̋̏_ ╱◥███████╲ ˆ...^v^ ˆˆ︵.︵...^v^︵¸ ❅ ° ╱◥◣ ☆ . * ★ * 
╱◥◣ ◥████◣▓∩▓∩║  MERRY CHRISTMAS & │∩ │◥███◣ ╱◥███◣
│╱◥█◣║∩∩∩ ║╲◥███╲  HAPPY NEW YEAR ╱◥◣ ◥████◣▓∩▓│∩
││∩│ ▓ ║∏ 田║▓ 田田 ▓ ∩║ ii--ii-- 2019 ii--ii--ii--ii │╱◥█◣║∩∩∩ ║◥█▓ ▓█
☸๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩„„„„„„„„☸„„„„„„„☸„„„„„„„☸๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩
Vonna Dec 25, 2018 @ 8:15pm 
Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year!!! :SBpanda:
ρоѕιтяои_ Dec 25, 2018 @ 12:48pm 
τʜᴀɴкs ᴀʟᴏτ.:helloToYou:
ʜᴀᴘᴘʏ ʜᴏʟιᴅᴀʏs. :xmas_tree:
Adrian shepard Jul 17, 2018 @ 9:52pm 
*clicks profile within profile comments* We need to go deeper.
MR.GUTS☕ May 19, 2018 @ 3:41pm 
─▄████▄▄░
▄▀█▀▐└─┐░░ I WISH YOU A GOOD WEEKEND ;)
█▄▐▌▄█▄┘██
└▄▄▄▄▄┘███
██▒█▒███▀