Chưa có ai thấy bài viết này hữu dụng
1 người thấy bài đánh giá này hài hước
Tiêu cực
0.0 tiếng trong hai tuần trước / 5.4 giờ được ghi nhận
Đã đăng ngày: 5 Thg04, 2018 @ 5:15am

无论是键鼠还是手柄,视角都不能转向
Đánh giá này có hữu ích? Không Hài hước