Edward
Edvin Jover   Serbia
 
 

The most ruthless competitor in the online gaming community. :emofdr:
Get lost pleb! ( ° ͜ʖ͡°)╭∩╮ ( ° ͜ʖ͡°) Ɑ͞ ̶͞ ̶͞ ﻝﮞ :DealWithFat:


Đang trên mạng
Vật phẩm muốn trao đổi
1,916
Vật phẩm đã sở hữu
5,697
Trao đổi đã thực hiện
38,070
Giao dịch tại chợ

Hoạt động gần đây

670 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg06
3,215 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg06
500 XP
3,217 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg06
ezmegaz=DDD 15 Thg06 @ 12:03pm 
jaaa, hogy itt az 3cho-cska is aki szervezte a fake cuccokal levo pubg kupat? :SultonFace::SultonFace::emofdr::cwalker: milyen erdekes az " ipon " meg azota se kuldte ki a cuccokat LUL
3cho @3chotrade.com 15 Thg06 @ 11:31am 
Kicsi a faszom....
ezmegaz=DDD 14 Thg05 @ 5:02am 
zerguet fáking nub :emofdr:
zerguet | CS:GO Candy Shop 9 Thg04 @ 10:43am 
This is a steam cummie❤ that means you make somebody really squishy!(≧ω≦)
Send this to 10 daddies that make you squish and don't break the chain! ∩(︶▽︶)∩
zerguet | CS:GO Candy Shop 22 Thg03 @ 9:40am 
Ed is a noob, don't add him. -rep dota toxic player
ezmegaz=DDD 25 Thg01 @ 4:34am 
Ed is a noob, don't add him. -rep dota toxic player