Shotz
Kawasaki, Fukuoka, Japan
 
 
I⠀D ⠀/⠀SHOTZ
 【youtube】 ⠀| 【shotz#5031】 |
【twitch】 [www.twitch.tv]
 ʜ⠀⠀⠀ᴇ⠀⠀⠀ʟ⠀⠀⠀ʟ⠀⠀⠀ᴏ
Currently Offline
Favorite Game
Jayozi Mar 22 @ 6:53am 
trade?
1nSane Mar 22 @ 3:33am 
csfloat glock doppler accept
хи хи Mar 16 @ 3:30pm 
прими го трейд
Shallyeet Mar 11 @ 4:18am 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
DuckNorThur Feb 23 @ 3:42am 
dog !
Obamaow Dec 5, 2023 @ 1:17am 
địt mẹ mày loaại não chó này :))) bố mẹ mày đẻ ra cái thứ gì thế này