เหรียญตรา Shadowgate
Paladin
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 8 ธ.ค. 2014 @ 10:09am
(0)
The Fool
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
The Magician
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
The Devil
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Death
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Justice
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Judgment
6 จาก 6 ในชุดที่ 1