21 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Faerie Solitaire
Society Initiate
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 8 Thg06, 2013 @ 9:46pm