6.0 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Roundabout
Plain Jeffrey
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 19 Thg9, 2014 @ 6:10am