2.8 giờ được ghi nhận
Huy hiệu FTL: Faster Than Light
Ensign
Cấp 2, 200 XP
Mở khóa vào 11 Thg07, 2013 @ 10:55am