เลเวล 40 XP 10,156
344 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 41
เหรียญตรา