Úroveň 40 XP 10,132
368 XP pro dosažení 41. úrovně
Odznaky