Shepherd
United Kingdom (Great Britain)
 
 
:GBRflag: :2016villain:
För närvarande Offline
Senast online 6 h, 40 minuter sedan
1 registrerad VAC-avstängning | Info
Flera registrerade spelavstängningar | Info
576 dag(ar) sedan senaste avstängning
Bildmonter
YoU Ar3 N0t S4f3
Recensionsmonter
2,978 timmar spelade
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
https://youtu.be/q-gLRp5bSpw
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀S K Y F A L L
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀──────────────────────⠀⠀⠀
Skärmbildsmonter
📶 🔋 10 :07 AM     ORWELL.EXEㅤㅤㅤㅤ   ⎯ ❐ ⤬
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::emoticon101::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::dustpan::dustpan::dustpan::emoticon101::dustpan::dustpan::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::bpterrorist::dustpan::dustpan::dustpan::emoticon101::emoticon101::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::emoticon101::emoticon101::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::emoticon101::emoticon101::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::emoticon101::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::litteras_I::litteras_I::litteras_I::dustpan::emoticon101::dustpan::dustpan::dustpan::emoticon101::steamsad::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::emoticon101::emoticon101::emoticon101::dustpan::litteras_I::litteras_I::litteras_I::litteras_I::litteras_I::litteras_I::litteras_I::dustpan::emoticon101::emoticon101::emoticon101::steamsad::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::steamsad::emoticon101::emoticon101::emoticon101::litteras_I::litteras_I::dustpan::litteras_G::dustpan::litteras_I::litteras_I::emoticon101::emoticon101::emoticon101::steamsad::steamsad::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::steamsad::steamsad::emoticon101::emoticon101::litteras_I::litteras_G::emoticon101::dustpan::dustpan::dustpan::litteras_I::emoticon101::emoticon101::steamsad::steamsad::steamsad::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::emoticon101::litteras_I::litteras_G::elite::dustpan::dustpan::dustpan::litteras_I::emoticon101::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::litteras_I::litteras_I::litteras_I::litteras_G::litteras_I::litteras_I::litteras_I::emoticon101::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::steamsad::emoticon101::steamsad::steamsad::elite::elite::litteras_I::litteras_I::litteras_I::litteras_I::steamsad::emoticon101::emoticon101::steamsad::steamsad::steamsad::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::emoticon101::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::elite::elite::elite::steamsad::steamsad::emoticon101::emoticon101::emoticon101::emoticon101::emoticon101::steamsad::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::elite::elite::elite::steamsad::steamsad::emoticon101::emoticon101::emoticon101::emoticon101::emoticon101::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::elite::elite::steamsad::emoticon101::emoticon101::emoticon101::emoticon101::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::steamsad::steamsad::elite::steamsad::emoticon101::emoticon101::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::elite::emoticon101::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
Favoritspel
2,978
Timmar spelade
21
Prestationer
Prestationsmonter
1,941
Prestationer
1
Perfekta spel
18%
Genomsnittlig grad av spel avklarade
Favoritgrupp
Roleplay UK - Offentlig grupp
Roleplay UK - The Home of Roleplay
2,235
Medlemmar
23
Spelar
240
Online
51
I chatt

Senaste aktiviteter

2,509 timmar totalt
spelades senast den 18 jul
2,978 timmar totalt
spelades senast den 18 jul
6.8 timmar totalt
spelades senast den 15 jul
< >
Kommentarer
PS4: Delanovang 22 okt, 2017 @ 16:27 
i love you
Olivia 3 sep, 2017 @ 4:59 
+rep <3
Brad the Beaut 19 aug, 2017 @ 11:14 
<3
Sharpy 29 jul, 2017 @ 9:00 
+holly
Bail 14 jul, 2017 @ 16:04 
:BR_Heart::batcat: Signed by Bail :batcat::BR_Heart:
Doorzy 16 maj, 2017 @ 21:53 
# LOVES BOTS TOO MUCH