Shepherd
United Kingdom (Great Britain)
 
 
:GBRflag: :2016villain:
Online
1 zarejestrowana blokada VAC | Informacje
Wiele zarejestrowanych blokad na gry | Informacje
Dni od ostatniej blokady: 572
Gablota prac graficznych
YoU Ar3 N0t S4f3
Gablota przedmiotów z warsztatu
Gablota recenzji
2,969 godz. gry
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
https://youtu.be/q-gLRp5bSpw
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀S K Y F A L L
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀──────────────────────⠀⠀⠀
Gablota zrzutów ekranu
📶 🔋 10 :07 AM     ORWELL.EXEㅤㅤㅤㅤ   ⎯ ❐ ⤬
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::emoticon101::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::dustpan::dustpan::dustpan::emoticon101::dustpan::dustpan::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::bpterrorist::dustpan::dustpan::dustpan::emoticon101::emoticon101::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::emoticon101::emoticon101::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::emoticon101::emoticon101::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::emoticon101::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::dustpan::litteras_I::litteras_I::litteras_I::dustpan::emoticon101::dustpan::dustpan::dustpan::emoticon101::steamsad::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::emoticon101::emoticon101::emoticon101::dustpan::litteras_I::litteras_I::litteras_I::litteras_I::litteras_I::litteras_I::litteras_I::dustpan::emoticon101::emoticon101::emoticon101::steamsad::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::steamsad::emoticon101::emoticon101::emoticon101::litteras_I::litteras_I::dustpan::litteras_G::dustpan::litteras_I::litteras_I::emoticon101::emoticon101::emoticon101::steamsad::steamsad::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::steamsad::steamsad::emoticon101::emoticon101::litteras_I::litteras_G::emoticon101::dustpan::dustpan::dustpan::litteras_I::emoticon101::emoticon101::steamsad::steamsad::steamsad::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::emoticon101::litteras_I::litteras_G::elite::dustpan::dustpan::dustpan::litteras_I::emoticon101::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::litteras_I::litteras_I::litteras_I::litteras_G::litteras_I::litteras_I::litteras_I::emoticon101::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::steamsad::emoticon101::steamsad::steamsad::elite::elite::litteras_I::litteras_I::litteras_I::litteras_I::steamsad::emoticon101::emoticon101::steamsad::steamsad::steamsad::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::emoticon101::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::elite::elite::elite::steamsad::steamsad::emoticon101::emoticon101::emoticon101::emoticon101::emoticon101::steamsad::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::elite::elite::elite::steamsad::steamsad::emoticon101::emoticon101::emoticon101::emoticon101::emoticon101::2017cat::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::steamsad::steamsad::steamsad::elite::elite::steamsad::emoticon101::emoticon101::emoticon101::emoticon101::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::steamsad::steamsad::elite::steamsad::emoticon101::emoticon101::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::steamsad::elite::emoticon101::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
:fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol::fodpistol:
Ulubiona gra
2,969
Godziny gry
21
Osiągnięcia
Gablota osiągnięć
1,941
Osiągnięcia
1
Perfekcyjne gry
18%
Średni stopień ukończenia gier
Ulubiona grupa
Roleplay UK - Grupa publiczna
Roleplay UK - The Home of Roleplay
2,235
Członkowie
146
W grze
827
Online
51
Na czacie

Ostatnia aktywność

5.7 godz. łącznie
Ostatnia gra: 15 lipca
2,502 godz. łącznie
Ostatnia gra: 14 lipca
2,969 godz. łącznie
Ostatnia gra: 14 lipca
< >
Komentarze
PS4: Delanovang 22 października 2017 o 16:27 
i love you
Olivia 3 września 2017 o 4:59 
+rep <3
Brad the Beaut 19 sierpnia 2017 o 11:14 
<3
Sharpy 29 lipca 2017 o 9:00 
+holly
Bail 14 lipca 2017 o 16:04 
:BR_Heart::batcat: Signed by Bail :batcat::BR_Heart:
Doorzy 16 maja 2017 o 21:53 
# LOVES BOTS TOO MUCH