ShadowDancer
O   Switzerland
 
 
Ich bin das, was ich scheine, und scheine das nicht, was ich bin, mir selbst ein unerklärlich Rätsel, bin ich entzweit mit meinem Ich!
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 7 ngày trước
Trưng bày thành tựu
1,790
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
31%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
The Elder Scrolls V: Skyrim
1

Hoạt động gần đây

23 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg06
2.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg04
23 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg04