Sgitch
𝙃𝙖𝙣𝙣𝙚𝙨   Germany
 
 
• 𝙃𝙖𝙣𝙣𝙚𝙨
https://Sgitch.de• 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐀𝐯𝐚𝐭𝐚𝐫 𝐛𝐲 𝐒𝐭𝐨𝐥𝐞𝐧𝐍𝐚𝐦𝐞 / 𝐍𝐞𝐫𝐨

𝘾𝙤𝙣𝙜𝙧𝙖𝙙𝙪𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨, 𝙔𝙤𝙪 𝙖𝙧𝙚 𝙎𝙩𝙞𝙡𝙡 𝘼𝙡𝙞𝙫𝙚. 𝙈𝙤𝙨𝙩 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙎𝙤 𝙐𝙣𝙜𝙧𝙖𝙩𝙚𝙛𝙪𝙡 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝘼𝙡𝙞𝙫𝙚...𝘽𝙪𝙩 𝙉𝙤𝙩 𝙔𝙤𝙪, 𝙉𝙤𝙩 𝘼𝙣𝙮𝙢𝙤𝙧𝙚. ~John Kramer


18.10.2015 †
22.09.2017 †
20.03.2019 †
16.05.2019 †
:LIS_butterfly:
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Steam Profile Artwork
16 1
Trưng bày Workshop
5
Bài đăng
14
Người theo dõi
Trò chơi yêu thích
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - Sgitch
297 đánh giá
an Steam Guide for unlocking every Achievement in the game HITMAN™ 2 by IO Interactive. (Last Update 10.11.2018, dd,mm,yy)

Thank you for all your feedback by my last Hitman (2016) Ac
Trưng bày thành tựu
2,111
Thành tựu
2
Trò chơi toàn vẹn
21%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
Red Dead Redemption 2
Info Box - Please Read ─ ☐ ✖
i will not accept your friendrequest if:

> you have a very low steam level.
> you have a wierd profile.
> you are just a friend collector and inactive.


i will remove you from my friendlist if:

> you were 10 days not online
> you are just a friend collector and didn't write/play with me
> you invite me to random groups
> you cheat on me
> you insult my country

Hoạt động gần đây

30 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg03
1.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg03
7.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg03
t.tv/PeekANooob 13 Thg03 @ 12:41pm 
I had a few questions regarding ghost recon wildlands speedruns
tonic 24 Thg12, 2019 @ 5:49am 
•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.
(☆✦.✦.☆ℳ𝒆𝓻𝓻𝔂 𝓒𝓱𝓻𝓲𝓼𝓽𝓶𝓪𝓼☆.✦.✦*☆ )
*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´
«✪NoThroX✪» 23 Thg12, 2019 @ 6:07pm 
░░★░░░░░█▄░▄█ █▀▀ █▀█ █▀█ █░█ ░░★░░░░░░
░░░░░★░░█░▀░█ █▀▀ ██▀ ██▀ ▀█▀ ░░░░░★░░░
░░★░░░░░▀░░░▀ ▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀ ░▀░ ░░★░░░░░░
░░█▀▀ █░█ █▀█ █ █▀▀ ▀█▀ █▄░▄█ █▀█ █▀▀░░░░
░░█░░ █▀█ ██▀ █ ▀▀█ ░█░ █░▀░█ █▀█ ▀▀█░░░░
░░▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀ ▀ ▀▀▀ ░▀░ ▀░░░▀ ▀░▀ ▀▀▀░░░░
FluffyGuy 23 Thg10, 2019 @ 11:00pm 
gg
みゆちゃん 💕 26 Thg9, 2019 @ 1:39pm 
cutie :chocola4::al_flower:
Fri3ndlyFir3 22 Thg04, 2019 @ 12:41am 
Cool profile