เลเวล 46 XP 13,183
317 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 47
เหรียญตรา