เลเวล 57 XP 19,608
192 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 58
เหรียญตรา