Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 9 trên 10 (90%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 17 Thg10, 2015 @ 1:21pm

Give It The Fingers

Successfully enter both your quips in a round
Mở khóa vào 17 Thg10, 2015 @ 1:23pm

Quip It Good

Win both battles in a round
Mở khóa vào 17 Thg10, 2015 @ 1:25pm

Quipee-ki-yay!

Win all battles in Rounds 1 and 2
Mở khóa vào 21 Thg11, 2015 @ 12:58pm

Eighters Gonna Eight

Play an 8-player game
Mở khóa vào 21 Thg12, 2015 @ 6:53pm

Hi, Jinx!

Enter the same thing as your opponent
Mở khóa vào 23 Thg10, 2015 @ 4:15pm

The Titular Achievement

Get a Quiplash! (sweep votes in a 5+-player game)
Mở khóa vào 17 Thg10, 2015 @ 1:52pm

He Who Lashes Last…

Get 70% or more of the votes in The Last Lash
Mở khóa vào 21 Thg11, 2015 @ 1:01pm

Sitting Ovation

Play a game with an Audience
Mở khóa vào 21 Thg11, 2015 @ 1:35pm

Meatloaf Candy

Write "meatloaf candy" and win a battle with itQuip Pro Quo

Write a quip that Schmitty actually responds to