seph.au
Gold Coast, Queensland, Australia
 
 
R.I.P : Patch "The Badger" [i.imgur.com] 1st of July 2012.
Gameplay Videos @ https://www.youtube.com/tr1ppa
I enjoy long walks on the beach and playing the occasional video game.

Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 16 ngày trước
Trưng bày thành tựu
450,609
Thành tựu
442
Trò chơi toàn vẹn
32%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
best looking wheelbarrow scene. ever. :]
89 13 7
Mix-Master 13 Thg01 @ 1:29am 
Happy new year seph howzit
ValkyrieMoon 1 Thg01 @ 2:31pm 
:stars:HAPPY NEW YEAR!!!!!!:stars:
:starvanguard:Cheers to a new fantastic 2020:peacedove:
:arrowd::arrowdl::arrowl::arrowr::arrowur:
:arrowur::arrowr::arrowl::arrowdl::arrowd:
:arrowd::arrowdl::arrowl::arrowr::arrowur:
:arrowur::arrowr::arrowl::arrowdl::arrowd:
Zowieanna Zanthia™ 31 Thg12, 2019 @ 6:47am 
:newyearscharm: ˜”*°•. 𝓗𝓐𝓟𝓟𝓨 𝓝𝓔𝓦 𝓨𝓔𝓐𝓡 .•°*”˜ :newyearscharm:
:Guloso::Guloso::ATEM::ATEM::ATEM::Guloso::ATEM::ATEM::Guloso::Guloso::ATEM::ATEM::ATEM::Guloso::ATEM:
:ATEM::ATEM::Guloso::ATEM::Guloso::ATEM::Guloso::splash::ATEM::ATEM::Guloso::ATEM::Guloso::ATEM::Guloso:
:ATEM::Guloso::ATEM::ATEM::Guloso::ATEM::Guloso::ATEM::ATEM::Guloso::ATEM::ATEM::Guloso::ATEM::Guloso:
:Guloso::ATEM::ATEM::ATEM::Guloso::ATEM::Guloso::ATEM::Guloso::ATEM::ATEM::ATEM::Guloso::ATEM::Guloso:
:Guloso::Guloso::Guloso::ATEM::ATEM::Guloso::ATEM::ATEM::Guloso::Guloso::Guloso::ATEM::ATEM::Guloso::ATEM:

Sysgen 31 Thg12, 2019 @ 6:17am 
:GoldOrb::GoldOrb::GoldOrb::aegg::GoldOrb::GoldOrb::GoldOrb::aegg::GoldOrb::GoldOrb::GoldOrb::aegg::GoldOrb::GoldOrb::GoldOrb:
:aegg::aegg::GoldOrb::aegg::GoldOrb::aegg::GoldOrb::aegg::aegg::aegg::GoldOrb::aegg::GoldOrb::aegg::GoldOrb:
:GoldOrb::GoldOrb::GoldOrb::aegg::GoldOrb::aegg::GoldOrb::aegg::GoldOrb::GoldOrb::GoldOrb::aegg::GoldOrb::aegg::GoldOrb:
:GoldOrb::aegg::aegg::aegg::GoldOrb::aegg::GoldOrb::aegg::GoldOrb::aegg::aegg::aegg::GoldOrb::aegg::GoldOrb:
:GoldOrb::GoldOrb::GoldOrb::aegg::GoldOrb::GoldOrb::GoldOrb::aegg::GoldOrb::GoldOrb::GoldOrb::aegg::GoldOrb::GoldOrb::GoldOrb:
ℍ𝕒𝕡𝕡𝕪 ℕ𝕖𝕨 𝕐𝕖𝕒𝕣! :grcflower:
Mix-Master 25 Thg12, 2019 @ 1:51am 
•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.
(☆*✦✦ℳerry ℭhristmas & A ℋappy 2020✦✦ *☆ )
*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*
Zowieanna Zanthia™ 24 Thg12, 2019 @ 7:44pm 
_____$$_____________$
____$__$___________$$$
___$____$_________$$$$$
__$__$$__$__$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$_$$_$______$$$$$$$$$$$
_____$$__________$$$$$$$
__$$$$$$$$$_____$$$$_$$$$
__$___$$__$____$$$_____$$$
__$____$__$
__$_______$
__$_______$__________§
__$_______$_________§§§
__$_______$________§§§§§
__$_______$__§§§§§§§§§§§§§§§§§
__$_______$_____§§§§§§§§§§§
__$_______$_______§§§§§§§
__$_______$______§§§§_§§§§
__$_______$_____§§§_____§§§
__$$$$$$$$$

𝑀𝑒𝓇𝓇𝓎 𝒞𝒽𝓇𝒾𝓈𝓉𝓂𝒶𝓈 :sakurasanta: