เลเวล 5 XP 568
32 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 6
เหรียญตรา